Історична довідка 

   
 

       Історія Закарпаття є складовою частиною України. Але має цілий ряд особливостей, які позначилися як на економічному, так і на політичному та етнічному розвиткові краю. Займаючи важливе географічне положення на південних схилах Українських Карпат, Закарпаття, що в рівні часи називалося «Карпатська Русь», «Угорська Русь», «Подкарпатська Русь», «Карпатська Україна», «Закарпатська Україна», з давніх часів було своєрідним «містком зв'язків» між Північною і Південною, Східною і Західною Європою. Не лише шляхи сполучення перетиналися тут, але й стикалися політичні концепції європейської і особливо східноєвропейської історії.
Минуле Закарпаття нерозривно пов'язане зі східними слов'янами. Археологічні джерела засвідчують, що уже в стародавні часи його населення мало високу матеріальну і духовну культуру генетично спільну з культурою племен Подніпров'я, Подністров'я, Лісостепу, Волині і Прикарпаття, де в І тисячолітті н. е. відбувався інтенсивний процес формування східного слов'янства.
       Важливою подією в історії Закарпаття було входження його до IX—XI ст. в активну сферу впливу могутньої Східно-Слов'янської держави — Русі, яка на той час мала високу матеріальну і духовну культуру.
Відірване з кінця XI ст. від основного кореня — східного слов'янства, Закарпаття до середини XX ст. входило до складу Угорщини, Австрії, Австро-Угорщини, Чехословаччини, але етноніми «Русь», «русини» засвідчують, що воно ніколи не втрачало зв'язків з народами по той бік Карпат.
      3 1939 року по 1944 рік у краї господарювали хортисти і німецькі фашисти. У жовтні 1944 року Закарпаття було визволено з-під гніту і в 1945 році возз'єдналося з Україною. Протягом віків Закарпаття, знаходячись у складі інших держав, не поривало зв'язків з Україною та Росією, вважало себе часткою великої сім'ї народів східного слов'янства. Та, на нашу думку, можна сміливо твердити, що і жоден регіон України не мав таких розгалужених економічних, політичних і культурних зв'язків з народами Європи, як Закарпаття, що наклало своєрідний відбиток на його історичний розвиток, на економічні, політичні та етнічні процеси. Тому не можна розглядати історію Закарпаття без багатовікових зв'язків з історією угорського, румунського, словацького, чеського і польського народів, з народами Балканського ареалу. Нерідко можна почути:
«Хто хоче побачити центр Європи, хай їде в Закарпаття». Не випадково вчені початку XX ст. визначили центр Європи саме в Закарпатті (біля Рахова). Хоч в наші дні вчені Німеччини, Франції новим центром вважають околицю Вільнюса.
     Так чи інакше історія Закарпаття в різних її ракурсах цікава, а подекуди і захоплююча. Вона важлива і для з'ясування історії України, частиною якої е Закарпаття, і для повного висвітлення історії Угорщини, Чехословаччини, Румунії. Цим, до певної міри, пояснюється й інтерес до неї.
     Увесь історичний шлях Закарпаття — від найдавніших часів і до наших днів — можна поділити на кілька періодів: стародавні часи, який хронологічно продовжується До IX ст.; феодальна доба — з IX ст. до середини XIX ст.; період розвитку капіталізму (друга половила XIX — поч. XX ст.) — період між двома світовими війнами, коли Закарпаття входило до складу Чехословаччини; угорська окупація 1939—1944 років; Закарпатська Україна (період 1944—1945 рр.), повоєнний період, коли Закарпаття возз'єдналося з Україною. Сюжетно виділяється період до 1918 року, коли Закарпаття входило до складу Угорщини та Австро-Угорщини.
Інтерес до історії Закарпаття завжди був неабияким. Минуле та сучасне краю, його майбутнє цікавили не лише населення Закарпаття, а й широку громадськість України та Росії, Чехословаччини, Угорщини, Румунії тощо. Це й природно, оскільки історичні долі сусідніх країн завжди перепліталися, і через їх історію розкриваються окремі сторінки власної історії Закарпаття.
     Закарпаття- наймолодша область України, що розташована на крайньому її заході з територією 12,8 тис. кв. км, населенням в 1,2 млн. чоловік. Адміністративно-територіальний устрій складають 13 районів, 10 міст, 5 з яких - обласного підпорядкування. Всього в області 608 населених пунктів.
    За своїм геополітичним розташуванням, природно-кліматичними особливостями Закарпаття має свою специфіку. Це єдина з областей України, яка .межує з чотирма зарубіжними країнами- Угорщиною, Польщею, Румунією і Словакією. 70 відсотків території її складають гірські та передгірські зони, що зумовлює унікальність природного ландшафту, багатство і розмаїття ресурсного потенціалу краю. Область є багатонаціональною. Основним і корінним населенням є українці (78,4%). Проживають також угорці, росіяни, румуни, словаки, цигани, всього понад ЗО національностей.
    Ці особливості визначають і своєрідність соціально-економічного розвитку регіону і колорит його традицій, побут людей, його минуле та сьогодення. В умовах реформування економічних відносин акцент робиться на розвиток пріоритетних галузей господарювання - лісова та деревообробна промисловість, легка і харчова галузі, розвиток прикордонного співробітництва, рекреації й туризму тощо. Основна увага приділяється подальшій структурній перебудові всього народногосподарського комплексу, залученню в економіку вітчизняних та зарубіжних інвестицій, розвитку малого і середнього бізнесу, ефективному використанню природноресурсного потенціалу. Область є серед лідерів в Україні за часткою вкладених на кожного її жителя інвестицій.
    Якісно нові передумови для регіонального економічного розвитку з'явились із реалізацією концепції вільної економічної зони "Закарпаття" та впровадження на території області спеціального режиму інвестиційної діяльності. Зареєстровано майже 400 підприємств з іноземними інвестиціями, діє більше тисячі спільних підприємств, функціонують ВАТ "Закарпаття" та ЗАТ "Автопорт-Чоп", аналогів яким в Україні немає.
    Динамічного розвитку набуває зовнішньо-економічна діяльність. На території Закарпаття діє 17 пунктів пропуску через кордон до країн Західної Європи, в тому числі -- 6 міжнародних автомобільних, 4 залізничні, 3 пункти спрощеного переходу.
    Процеси реформування активно проходять і в агропромисловому комплексі. Відбулися значні зміни у структурі землекористування. Хоч область і характеризується малоземеллям, все ж 50 відсотків усіх сільськогосподарських угідь сьогодні знаходяться у власності та користуванні громадян, 46 відсотків - у колективних сільгосппідприємствах. Основними напрямками на селі залишаються традиційні для Закарпаття тваринництво, садівництво, виноградарство, зернове господарство і овочівництво.
    Закарпатська область відома як один з найпрестижніших куточків лікування та відпочинку людей. Розвинута мережа санаторно-курортних комплексів, туристичних баз, унікальні мінеральні джерела та термальні води, понад 400 видів яких уже досліджено, а також краса карпатської природи приваблюють туристів та відпочиваючих у будь-яку пору. Санаторії, будинки відпочинку і пансіонати області одночасно можуть приймати до 4000 відпочиваючих.
   Та Закарпаття сьогодні - це область, що має не тільки хороший економічний та природно-ресурсний потенціал. Це край, який дав Україні чимало чудових вчених, талановитих художників, майстрів сцени. Область традиційно вважається базовою в організації та проведенні багатьох міжнародних і всеукраїнських наукових, мистецьких форумів. Тут функціонують 5 державні вузи з вищою формою акредитації, впорядковано цілу мережу загальноосвітніх шкіл з врахуванням інтересів та духовних потреб представників національних меншин, створено 9 навчальних закладів нового типу. Діють 5 професійних театрів, 659 клубних установ та центрів дозвілля, 4 музеї, обласна філармонія. Закарпатська область утворена 22 січня 1946 р. Її площу складає 12,8 тис. кв. км. (2,1% від території України). Чисельність населення - 1258,3 тис. чоловік (2,6% населення України), зокрема міське населення - 466,0 тис. чоловік (39%), сільське - 793,3 тис. чоловік (61%). Щільність населення - 98 чіл. на кв. км. Область розташована на південному заході
   Та найбільше багатство краю - його трудолюбиві, привітні, мудрі й талановиті люди. Одвічно славились вони майстерністю рук своїх, щедрістю і багатством душі. Як вміло завжди вони облаштовують свої власні оселі, так прагнуть довершеності, миру і злагоди у нашому спільному домі. Зрештою, приїжджайте в цей чарівний куточок смарагдових лісів та гірських потоків, у край гостинних, доброзичливих людей і ви переконаєтесь у всьому самі.

                      Ласкаво просимо!  

                      Старий Ужгород
 
Ужгород - одне з якнайдавніших слов’янських міст. Східнослов’янське плем’я білих хорватів заснувало свої перші поселення в районі Ужгороду до IX століття, коли Ужгород (Унгвар) перетворився на захищену ранньофеодальну фортецю.
   У 903році  угорці на чолі з Арпадом перейшли Карпати, і, розбивши в нерівному бою на території сучасної Словаччини війська напівлегендарного князя Ужгороду Лаборца, опанували містом. Існує навіть теорія про те, що сама назва "Угорщина” (Hungary) походить від угорської назви Ужгороду - Унгвар.
   Знаходився під впливом спочатку Київської Русі, а потім - Угорського королівства, місто продовжувало розширювати свої межі, поки в 1241 татари Батия не спалили місто.
   На початку XIV століття Ужгород на чолі з Або Амадєєм і Петром Петуні чинив тривалий опір новому угорському королеві Карлу Роберту з династії Анжу. У 1318 почалося 360-річне правління в Ужгороді Другетов, італійських аристократів, покликаних угорським королем. Пилип Другет спорудив новий замок, який зберігся до наших днів.
   З 1430 Ужгород, отримавши ряд прівіллегий від корони, став іменуватися "Прівеллігированний місто Ужгород”. 
   В XVI-XVII століттях Ужгород, що став після битви при Мохаче крайнім східним форпостом Габсбургськой Австрії на межі з Трансільванією, швидко розвивався в економічному плані, але, разом з тим, став ареною протистояння Православ’я, католицизму і протестантизму.
   В результаті, в 1646 була проголошена Ужгородська унія, що дала початок греко-католіцизму в Закарпатті. У 1707 місто став резиденцією Фереца II Ракоци, предводителя національно-визвольної війни угорського народу. Саме у Ужгородському замку він вів переговори з послами Петра Великого і Людовика XIV.

Як відбудовували міст Масарика

 
 Ужгород сучасний--Тут