Головна » 2010 » Березень » 21 » Економічна освіта
11:37
Економічна освіта
       Сьогодні Україна вже не є «країною, що розвивається», а є «країною, в якій народ­жуються ринки» , і тому важливість здобуття економічної компетентності кожною особист­істю постає як необхідність.
Ознакою розвитку ринкових відносин в Україні є також факт прийняття Міністерством освіти і науки у 2003 р. Концепції розвитку економічної освіти, в якій зазначено, що економіка є однією з провідних навчаль­них дисциплін, формування і розвиток економічної куль­тури і свідомості є пріоритетними завданнями закладів освіти різних ступенів та рівнів акредитації.
Головною парадигмою економічної освіти стало розуміння того, що розвиток економічної сфери сус­пільства значною мірою зумовлений характером життє­діяльності людини, її світоглядом, соціально відповідаль­ною поведінкою. Сама ж економіка практично охопила всі сфери людського життя.
Підґрунтям економічно доцільних і водночас со­ціально-відповідальних рішень, дослідницьких навичок, практичних умінь виступає світогляд особистості і її вміння творчо мислити.
Практичними компонентами економічно освіченої людини є мотивація та вміння постійно підвищувати компетентність і практично ви­користовувати нові знання для вдосконалення і розвит­ку технічного, технологічного, фінансового, соціально-економічного, правового та іншого забезпечення орга­нізаційно-економічних і управлінських процесів; розви­ток особистісного і колективного потенціалу економіч­ної діяльності на засадах соціального партнерства і со­ціальної відповідальності.
Введення в зміст базового стандарту середньої ос­віти навчальної дисципліни «Основи економіки» для учнів 10-х класів стало суттєвим кроком уперед у шкіль­ній економічній освіті, але цього замало.
Мистецтво економіки полягає в ефек­тивному використанні обмежених ресурсів. Оволодіти цим мистецтвом неможливо без засвоєння основних принципів, механізмів та інструментів ринкової еконо­міки, які закладають ядро економічного мислення, фор­мують економічну раціональну поведінку.
Модель економічно компетентної особистості  вже формується в нашому суспільстві і забезпе­чує розвиток таких особистісних якостей, як творчість, лідерство, відповідальність, саморегуляція, самодос­татність, мотивація досягнень та особистісних характе­ристик, спрямованих на здобуття економічної освіти, добродійність, підприємливість, господарність .
Стратегічними напрямами розвитку ліцейної економічної освіти  є створення :
·   розгалуженої мережі зв’язків з економічними факультетами  університетів;
·   центру  досліджень з проблеми розвитку власної справи;
· центру  діагностування економічної компетентності учнів загальноосвітніх шкіл на базі економічного ліцею;
·    розвиток та надання допрофесійної економічної освіти
Важливість вивчення економіки характеризується ще й тим, що Україна входить у міжнародне економічне середовище і потребує чималих зусиль у подоланні по­тужних бар’єрів, що виникають на цьому шляху. Тому вибір економічних партнерів є доленосним для нашого міста та  держави, а визначення економічної політики — страте­гічним для вибору напряму економічної незалежності, добробуту і стабільності нашої країни.
Переглядів: 857 | Додав: kissyura | Рейтинг: 3.7/3
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]