Головна » Статті » Наші новини

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ УЧНІВ У 10 клас
1. Загальні положення 1.1. Правила конкурсного приймання учнів до НВК «Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І-ІІ ступенів» розроблені відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом МОН України від 19.06.2003р. № 389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту НВК «Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І-ІІ ступенів». 1.2. Дані Правила обговорені й схвалені на спільному засіданні педагогічної ради і ради НВК, погоджені з управлінням освіти Ужгородської міської ради. 1.3. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти незалежно від місця проживання, які одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту. 1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі. 2. Організація конкурсу 2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж 01 квітня поточного року. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні НВК та на сайті закладу. Зміст оголошення доводиться до відома населення через міські засоби масової інформації, сайт навчального закладу. 2.2. Не пізніше 05 квітня поточного року для вступників до 10 класу на сайті НВК публікується програма вступу з кожного предмета, подаються зразки письмових конкурсних робіт. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться після закінчення навчального року з 15 по 19 червня. 2.3. За наявності вільних місць проводиться додаткове конкурсне приймання, яке організовується у серпні, не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. 2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких умов, що й основний конкурс. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів. 2.5. Для проведення конкурсних випробувань у НВК створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з радою НВК. До складу приймальної комісії залучаються учителі-предметники, практичний психолог, представник управління освіти (за згодою). Головою комісії є директор НВК «Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І-ІІ ступенів». 2.6. Для проведення конкурсних випробувань з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів приймальної комісії; її склад затверджується наказом директора НВК. 2.7. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора НВК, свідоцтва про базову загальну середню освіту. 2.8. До приймальної комісії можна подавати копії грамот, дипломів, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та творчі досягнення. 3. Проведення конкурсу 3.1. Учні, які вступають до 10 класу НВК «Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І-ІІ ступенів», складають такі іспити: українська мова (письмово), математика (письмово). 3.2. Зміст і форму проведення вступних випробувань встановлює приймальна комісія не пізніше 01 квітня та погоджує з управлінням освіти Ужгородської міської ради. 3.3. Усі завдання конкурсних випробувань для вступників НВК «Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І-ІІ ступенів» розробляються в межах теоретичних знань, умінь та навичок, які передбачені діючими навчальними програмами 1 – 9 класів середньої загальноосвітньої школи. Варіанти письмових і тестових завдань для конкурсних випробувань розробляються предметно-цикловими комісіями НВК, затверджуються директором та погоджуються з управлінням освіти Ужгородської міської ради. 3.4. Конкурсні завдання зберігаються у директора НВК в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників. 3.5. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у методичному кабінеті протягом року. 3.6. Для проведення іспитів у письмовій формі учням видається папір із штампом НВК «Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І-ІІ ступенів», при чому передбачається, що перша сторінка повинна відділятися для подальшого шифрування. Після закінчення іспиту (тестування) письмові роботи шифруються головою приймальної комісії і передаються для перевірки членам комісії без титульної сторінки. Дешифруються роботи головою приймальної комісії після остаточного рішення комісії щодо виставлення оцінок. 3.7. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів. 3.8. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення. 3.9. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери ІІ-ІІІ, призери та учасники ІV етапу Всеукраїнських олімпіад, а також призери ІІ, призери та учасники ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України поточного року звільняються від конкурсного випробування з предмета, з якого є призером. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів з даного предмета. 3.10. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від вступного випробування і мають право вступати за співбесідою. 3.11. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова приймальної комісії. 3.12. Учні, які не з’явились на конкурсне випробовування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються. 3.13. Приймальна комісія може запроваджувати інші форми вступних випробувань для учнів, як–от: заочні олімпіади, конкурси, інтелектуальні турніри. 4. Порядок зарахування за підсумками конкурсних випробувань 4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, на підставі рішення приймальної комісії пропонуються до зарахування в 10 клас НВК. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу. 4.2. У випадку, коли результати у декількох учнів є однаковими, приймальна комісія при прийнятті рішення про зарахування бере до уваги успішні виступи вступника в наукових змаганнях: олімпіадах, турнірах, інших конкурсах, рівень навчальних досягнень у загальноосвітній школі. 4.3. Результати зарахування оголошуються приймальною комісією НВК у письмовій формі не пізніше, ніж через три дні після відповідного засідання приймальної комісії. 4.4. На підставі рішення приймальної комісії, не пізніше, ніж за тиждень до початку навчального року, директор НВК видає наказ про зарахування учнів до НВК «Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І-ІІ ступенів». 4.5. Учні, які не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів після початку навчального року, відраховуються із складу учнів НВК «Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І-ІІ ступенів». 4.6. Учні, які зараховані до НВК «Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І-ІІ ступенів», подають такі документи: свідоцтво про базову загальну середню освіту та додаток до нього (оригінали), копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка встановленого зразка. 4.7. У разі незгоди з рішенням конкурсних комісій про рівень досягнень учня з предмета, їх батьки (особи, що їх замінюють) можуть звернутися до приймальної комісії з аргументованою апеляцією. Апеляція подається протягом трьох днів з дня оголошення відповідних результатів і розглядається протягом двох днів з дня подання. 4.8. Під час розгляду апеляцій забороняється проведення додаткових іспитів. 4.9. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти Ужгородської міської ради, яке створює свою апеляційну комісію. 4.10. Рішення цієї апеляційної комісії є остаточним. 5. Контроль за проведенням конкурсного відбору 5.1. Директор НВК несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил та Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом МОНУ від 19.06.2003р. 5.2. Контроль за організацією, проведенням конкурсу і зарахуванням учнів до НВК «Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І-ІІ ступенів» за результатами конкурсного відбору покладається на управління освіти Ужгородської міської ради. 5.3. При порушенні вимог даних Правил та Інструкції конкурсного приймання результати конкурсу визнаються недійсними. У такому випадку управління освіти Ужгородської міської ради організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.
Категорія: Наші новини | Додав: kissyura (10.04.2015) | Автор: Роман Людмила Володимирівна E
Переглядів: 193 | Рейтинг: 0.0/0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]