Голова методичного об'єднання класних керівників Глеба Маргарита Олександрівна

Класні керівники активно впроваджують творчу програму виховної роботи

Під час роботи над проблемними питаннями  в системі методичного забезпечення основну увагу спрямовано на виконання таких завдань:

 • Підвищення практичної підготовки класних керівників до здійснення особистісно зорієнтованого підходу в системі виховній діяльності;

 • Вироблення єдиних вимог у вирішенні найпринциповіших питань практичної реалізації особистісно зорієнтованих виховних технологій, забезпечення системності в роботі;

 • Вироблення в педагогів умінь і навичок застосування науково – теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, розвиток творчості, нового педагогічного мислення;

 • Ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду;

 • Впровадження в систему підготовки педагогічних кадрів активних форм роботи: рольових, сюжетних ігор, діалогів, дискусій, диспутів тощо.

Наради класних керівників

ВЕРЕСЕНЬ

 1. Методичні рекомендації щодо планування роботи класного керівника.

 2. Планування виховної роботи з класними керівниками

  ЖОВТЕНЬ

  1.Психолого – педагогічна компетентність класного керівника

  2. Оформлення класних куточків.

  3. Про порядок проведення навчальних екскурсій

  ЛИСТОПАД

  1.Організація роботи класного керівника з учителями з профілактики відхилень у поведінці учнів. Мистецтво робити зауваження.

  2. Взаємодія класного керівника з батьками класу.

  ГРУДЕНЬ

  1. Практикум для класних керівників щодо визначення способу розв`язання пропонованої проблемної ситуації.

  2. Вивчення індивідуальних особливостей учнів, їхніх інтересів. Потреб.

  3. Методи виховання молодших школярів. Основні напрями завдання і орієнтовні форми.

  СІЧЕНЬ

         1. Самоаналіз виховної діяльності

         2. Робота класного керівника з активом класу

         3. План – циклограма виховної роботи

ЛЮТИЙ

 

 1. Система роботи класного керівника сучасній школі.

 2. Творчість: шляхи звільнення від стереотипів і шаблонів

 3. Методика підготовки та проведення класних виховних годин.

  БЕРЕЗЕНЬ

      1. Виховання: взаємодія з родиною школяра

       2. Нові форми групової роботи з дітьми

       3. Модель діяльності класного керівника

КВІТЕНЬ

 1. Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров`я.

 2. Використання новітніх технологій у виховній роботі

   

  ТРАВЕНЬ

        1. Дискусія як спосіб формування соціальної зрілості особистості.

         2. Творча програма класного керівника.

ТЕМАТИКА ЗАСІДВАНЬ ШМО

ЗАСІДАННЯ I

( організаційне)    04.09.2014 р.

 

ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Про результати виховної роботи у 2012 – 2013 навчальному році.

Голова МО класних керівників

2.

Визначення основних напрямків методичної роботи на 2014 – 2015 н.р.

Голова МО класних керівників

3.

Організація роботи щодо подання звітів класних колективів з соціального захисту дітей. Соціальний паспорт класу.

Заяць М. Ю.

Голова МО класних керівників

5.

Схема аналізу виховної роботи класного керівника.

Планування виховної роботи з класом.

Заяць М.Ю.

Голова МО класних керівників

6.

Про розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення дітей до діяльності гуртків та секцій за інтересами

Заяць М.Ю., Зан А.М.

Голова МО класних керівників

ЗАСІДАННЯ II

Тема: організація системи профілактики правопорушень серед дітей та підлітків на основі гуманізації сучасної школи

                                                                                                                                              12.11.2014 р.

ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Аналіз причин девіантної поведінки неповнолітніх. Зустріч з працівниками міліції ССН

Заяць М. Ю., Глеба М. О.

2.

Особливості педагогічного керівництва в роботі з важковиховуваними учнями.

Заяць М. Ю., Зан А. М.,

Глеба М.О.

3.

Співпраця школи та інших соціальних інститутів у превентивному вихованні учнівської молоді.

 

4.

Роль ради профілактики правопорушень у вирішенні проблеми важковиховуваних учнів

 

5.

Психолого – педагогічні методи і прийоми у діагностико – корекційній роботі класного керівника з дітьми з девіантною поведінкою.

Схема організації роботи класного керівника з класом з даного питання.

Психолог школи

 

 

6.

Ознайомлення з цільовою творчою програмою превентивного виховання учнів.( З досвіду роботи вчителя

 

7.

Практикум для класних керівників щодо визначення способу розв`язання пропонованої проблемної ситуації.

Заць М.Ю.,Зан А. М., Глеба М.О., класні керівники

ЗАСІДАННЯ III

Тема: Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки

     15.01.2015 р.

ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Народна педагогіка – фундаментальна основа нової педагогічної концепції

Гойдаш В. І.

2.

Народні обряди та свята витоки національних духовних цінностей. Форми використання їх у виховній роботі.

Лівак  М. Л.

3.

Аналіз використання народних традицій в організації загальношкільних заходів. Участь класних колективів в оглядах, фестивалях, конкурсах, виставках малюнків та декоративно – прикладного мистецтва, святах.

Класні керівники

4.

Залучення батьківської громадськості до організації народознавчих свят. Використання місцевого матеріалу.

Бодня Т. В.

5.

Активізація науково – краєзнавчої роботи з учнями з метою поповнення новими матеріалами та експонатами кімнати народознавства, музею. Екскурсії в музеї, відвідування театрів, виставок…

Мазур В. Б.

6.

Практикум. Відвідування народознавчого свята – вистави

« Меланкування»

9 – 11 класи

ЗАСІДАННЯ IV

Тема: Діагностика – психолого – педагогічний ключ до розуміння особистості учня і спосіб вироблення моделі роботи з кожним конкретним колективом школярів

                                                                                                                                                    15.03.2015 р.

ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Психолого – педагогічні умови здійснення навчально – виховного процесу на діагностичній основі.

Психолог школи

2.

Схема складання психолого – педагогічної характеристики особистості школяра

Психолог школи , Глеба М.О.

3.

Діагностика виховного процесу школи:

 • діагностика особистості школяра;
 • діагностика дитячого колективу;
 • діагностика виховного процесу;
 • само діагностика особистості та діяльності педагогів.

 

Глушко В. В.

Біркович В. І.

Шапран О. М.

4.

Методи та прийоми визначення рівня вихованості школярів.

Котьо Ф. Ф.

5.

Організація виховного процесу на основі вивчення й розвитку індивідуальних здібностей учнів.

Муржо Г. А.

6.

Творчий звіт класних керівників, що атестуються.

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

Зробити аналіз участі учнів в шкільних та позашкільних гуртках за інтересами

класні керівники 1-11 класів

ЗАСІДАННЯ V

Тема: Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх способів розв`язання конфліктів

                                                                                                                                                    18.05.2015 р

ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Використання новітніх технологій у виховній роботі школи

Заяць М.Ю.

2.

Система роботи класного керівника по формуванню в учнів культури поведінки та спілкування.

Палагонич М. І.

3.

Про результати контролю за якістю проведення виховних годин.

Глеба М.О.

4.

Практикум: Тест « Дружити потрібно вміти» -дидактичні матеріали для виховання ввічливих учнів.

Психолог школи

5.

Вивчення культури поведінки учнів у класі. Програма спостереження на уроці; орієнтовна програма спостереження за учнями під час перерви.

Цоцко М.І.

6.

Аналіз роботи МО класних керівників за 2014 – 2015 н.р.

Глеба М.О.

7.

Практикум для класних керівників щодо визначення способу розв`язання пропонованої проблемної ситуації.

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

Зібрати пропозиції учителів, батьків, учнів щодо планування виховної роботи на 2015 – 2016 н.р

класні керівники 1-11 класів