Голова методичного об'єднання вчителів суспільно-економічного циклу

Бодня Тетяна Верусівна

ПРОВІДНІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ:

 Методичне об’єднання вчителів суспільних дисциплін м. Ужгорода:

„Впровадження інформаційних та інтерактивних технологій в практику викладання суспільних дисциплін “.

НВК „УжЕЛ, ЗОШ І-ІІ ст. “:

„Підвищення рівня НВП шляхом впровадження освітніх інноваційних технологій на засадах особистісно орієнтованого навчання та виховання

 школярів“

Методичне об'єднання вчителів суспільно-економічного циклу:

„Диференційований та індивідуальний підходи у формуванні особистості учнів та вихованні їх засобами історико-краєзнавчої роботи “

Відомості про членів шкільного методичного об'єднання

вчителів суспільно-економічного циклу

№ п/п

П.І.Б. вчителя, посада

Рік народження

Освіта

Стаж

Категорія

Звання

Проблемне питання

1

Бодня Тетяна Верусівна, вчитель історії та правознавства, голова м/о

1963

вища

28

вища

старший вчитель, „Відмінник освіти “

„Використання інтерактивних методів навчання на уроках історії та правознавства “

2

Мазур Віктор Борисович, вчитель історії

1959

вища

17

вища

старший вчитель

„Формування національної свідомості учнів шляхом військово-патріотичного виховання “

3

Баранцева Тетяна Миколаївна, вчитель географії

1948

вища

37

вища

старший вчитель

„Розвиток індивідуальних нахилів, здібностей, інтересів учнів. Формування їх особистості засобами історико-краєзнавчої роботи “

4

Палагонич Марина Іванівна, вчитель географії, курсу „Основи споживчих знань“

1972

вища

19

вища

 

„Роль нововведення в оцінюванні знань та їх вплив на засвоєння учнями програмового матеріалу “

5

Корчинська Жанна Михайлівна, вчитель економіки

1988

вища

1

спеціаліст

 

„Шляхи формування компетенції старшокласників на уроках економіки з використанням комп‘ютерних технологій“

Тематика засідань ШМО

І засідання (27 серпня)

 1. Аналіз роботи МО за минулий рік.

 2. Ознайомлення вчителів з планом роботи МО на 2014/2015 навчальний рік.

 3. Ознайомлення з методичними рекомендаціями МОН України від 01.07.2014 № 1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в основній школі»

 4. Забезпечення навчально-виховного процесу в навчальному закладі (складання графіка відкритих уроків учителів). Реалізація профільного навчання.

 5. Готовність предметних кабінетів до роботи в новому навчальному році.

 6. Розподіл доручень між членами ШМО, завдання членам ШМО.

ІІ засідання (03 вересня)

 1. Затвердження календарного плануванняна 2014-2015 н.р. предметів суспільно-економічного циклу.

 2. Затвердження єдиних вимог та критеріїв оцінювання предметів суспільно-економічного циклу на 2014-2015 н.р..

 3. Підготовка та участь в І етапі предметних олімпіад. Затвердження завдань для проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад.

   

ІІІ засідання  ( листопад )

 1. Шляхи формування та удосконалення професійної компетенції вчителя.

 2. Розробка диференційованих завдань, як засіб активізації самостійної діяльності учнів на середньому і старшому етапах навчання історії, правознавства, географії та економіки.

 3. Аналіз проведення І етапу предметних олімпіад. Підготовка та участь в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад.

 4. Підготовка та проведення моніторингу знань учнів 5-6 класів

 5. Огляд новинок методичної, психолого-педагогічної літератури.

 6. Вироблення рекомендацій.

 7. Завдання членам ШМО.

ІV засідання (січень)

 1. Міцні знання – гарантія успіху в отриманні освіти. Треба навчати якісно та професійно.

 2. Аналіз семестрових контрольних робіт,обговорення рекомендацій щодо покращення якості освіти

 3. Обговорення підсумків участі в предметних олімпіадах,конкурсах

 4. Підготовка та затвердження матеріалів до проведення предметного тижня суспільно-економічних наук.

 5. Обмін досвідом щодо використання вчителями методичного об`єднання інтерактивних технологій в системі особистісно-зорієнтованої освіти на уроках суспільно-економічного циклу.

 6. Організація повторення і систематизації знань учнів(вернісаж педагогічних сюжетів).

 7. Особливості роботи вчителів ШМО в ІІ семестрі 2014-1015 н.р.

 8. Завдання членам ШМО.

ІV засідання (травень)

 1.  Підсумки роботи шкільного МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу за 2014/2015 н.р. 

 2. Аналіз роботи над науково-методичною проблемою поточного року та вироб­лення перспективних за­вдань роботи ШМО на на­ступний рік.

 3. Аналіз виконання на­вчальних програм з історії та правознавства, економіки та географії.

 4. Обговорення ходу підготовки до зовнішнього не­залежного тестування. Шляхи подолання проблем.

 5. Складання звіту про робо­ту МО та результативність діяльності вчителів у навчальному році.

 6. Обговорення пропозицій з планування та корекції планів самоосвіти членів ІІІМО на наступний рік.  

 7. Звіти завідувачів навчальних кабінетів про проведену протягом навчального року роботу (навчально-методичне забезпечення)

 8. Рекомендації та побажання щодо роботи М/О в 2015-2016 навчальному році

V засідання (березень)

 1. Позакласна робота з учнями – шлях підвищення інтересу учнів до вивчення предметів суспільно-економічного циклу.

 2. Організація повторення вивченого матеріалу та підготовка до підсумкових контрольних робіт та ДПА.

 3. Підвишення самостійності та активності учнів на уроках історії та правознавства з використанням інформаційних технологій.

 4. Палітра педагогічного досвіду. Творчий звіт вчителів суспільно-економічних дисциплін.

 5. Актуальний інструктаж. Перевірка наявності в навчальних кабінетах куточків щодо підготовки учнів до ДПА та ЗНО.

 6. Про підсумки роботи з обдарованими учнями.

 7. „ Педагогічна скарбниця “. (Творчий звіт членів ШМО по роботі над методичною проблемою).

 8. Завдання членам ШМО.