Голова методичного об'єднання Лях Єва Олександрівна

Провідна науково-методична проблема НВК "УжЕЛ, ЗОШ І-ІІ ст.":

"Підвищення рівня НВП шляхом впровадження освітніх інноваційних технологій на засадах особистісно-орієнтованого навчання та виховання школярів".

 Наукова проблема методичного об’єднання вчителів іноземної мови:

"Використання сучасних інноваційних підходів та технологій на уроках іноземної мови з метою розвитку комунікативних здібностей учнів та якісної підготовки до ЗНО".

Завдання методоб’єднання вчителів іноземної мови на 2014-2015 н.р.

Виходячи з вище сказаного, м/о намічає такі напрямки в 2014-2015 н.р.:

 1. Вдосконалювати педагогічну майстерність учасників групи шляхом впровадження інноваційних методів навчання.

 2. Ознайомити з кращими педагогічними досвідами роботи творчихдоробок вчителів:

  • взаємовідвідування уроків;

  • ознайомлення з елементами передового досвіду вчителів іноземної мови, надрукованих у фахових журналах, іншій методичній літературі;

  • ознайомлення з інноваціями, новими педагогічними ідеями та технологіями зарубіжних колег.

 3. Здійснювати постійну роботу над методичною проблемою, що становить професійний інтерес для педагога

 4. Сприяти всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню і самореалізації особистості в сучасному світі

 5. Виховувати національно свідомого громадянина України, виховувати повагу до народних традицій і звичаїв, національних цінностей народу

 6. Формування особистісних якостей учня, його світогляду, розвиток здібностей до навчання

 7. Виховувати повагу до Конституції України, державних символів, державної мови

 8. Готувати учнів до подальшої освіти і трудової діяльності

 9. Посилити роботу зі здібними учнями, готувати до участі у міських олімпіадах, конкурсах, МАН

 10. Здійснювати систематичну роботу з випускниками по підготовці до ЗНО

 Тематика засідань ШМО.

І засідання (організаційно-інструктивне, 10 вересня, 2014 р. )

Тема: Розвиток творчих здібностей учнів у процесі вивчення іноземних мов

 1. Аналіз роботи ШМО вчителів іноземної мови 2013-2014 н.р. та обговорення плану роботи на поточний навчальний рік.

 2. Аналіз навчальних програм, підручників на 2014-2015 н.р.

 3. Огляд нової методичної літератури та ознайомлення з нормативними документами міського м/о та методичних рекомендацій Міністерства освіти та науки України щодо вивчення іноземної мови.

 4. Розподіл доручень між членами ШМО, завдання членам ШМО та затвердження плану роботи на 2014-2015 н.р.

 5. Чергова атестація Колесник Н.Ю.

  ІІ засідання - 19 листопада 2014 р.

  Тема: "Принцип мотивованості, як скадова частина комунікативного методу навчання іноземної мови".

1. Обговорення колективних та індивідуальних форм навчання на уроці.

2. Організація роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення англійської мови.

3. Залучення учнів до проведення І та ІІ етапів предметної олімпіади.

4. Підведення підсумків участі учнів у І та ІІ етапах олімпіади.

5. Огляд методичної літератури. Участь у семінарах Британської ради в Україні.

ІІІ засідання  - 11 березеня 2015 р.

Тема: "Методичні прийоми застосування нових інформаційно-комунікативних технологій на уроках англійської та французької мови".

1. Інтерактивні методи на уроках, як засіб для реалізації особистісно-орієнтованого навчання.

2. Результати навчальних досягнень учнів, семестрових контрольних робіт, обговорення рекомендацій щодо покращення якості освіти.

3. Підготовка та проведення олімпіади у 4 класах.

4. Проведення методичного практикуму «А я роблю так…»

5. Читання як стратегічно важлива компетентність для сучасного школяра

6. Презентація досвіду вчителяанглійської мови, що атестується (Колесник Н.І.)

ІV засідання – 6 травня 2015р.

Тема: "Шляхи підвищення ефективності і якості вивчення іноземної мови". ЗНО з англійської мови 2015 р. (від теорії до практики).

 1. Обговорення та затвердження тестових зрізів у випускних класах та завдань для річних контрольних робіт у молодших та середніх класах (якісна підготовка учнів 11-х класів до ЗНО).

 2. Інформація вчителів з даної тематики (члени ШМО).

 3. Творча дискусія: "Методичні прийоми застосування нових інформаційно-комунікативних технологій на уроках англійської та французької мов".

 4. Проведення "Тижня іноземних мов". Підведення підсумків предметного тижня.

 5. Творчий звіт членів ШМО з методичної проблеми.

 6. Підсумки роботи методоб’єднання вчителів англійської та французької мов, шляхи подолання недоліків

 7. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з іноземної мови за навчальний рік та виконання програм вчителя іноземної мови.