Голова методичного об'єднання вчителів початкових класів і вихователів ГПД Гойдаш Василина Іллівна

                               Тематика засідань

1. Обговорення і затвердження плану роботи методоб’єднаннявчителів початкових класів на 2014 -2015 навчального року.

2. Особливості навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх закладів у 2013– 2014 навчального року.

3. Обговорення впровадження «Державного стандарту початкової освіти».

4.Опрацювання  науково-методичної проблеми області  «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі».

5. Технологія планування виховної роботи з молодшими школярами.

6. Інтерактивні методи навчання у початкових класах.

7. Ознайомлення з новинками методичної літератури.

                                        І засідання      Серпень

Тема. Особливості організації навчально – виховного процесу в початкових   класах  загальноосвітніх навчальних закладів у 2014 – 2015 н. р.

                                     1.Аналіз роботи методичного об’єднання за 2013-2014н. р.    (Голова МО –Гойдаш В.І.)  

2. Шляхи підвищення якості навчання учнів початкових класів в умовах впровадження нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти. Викладання за новим Держстандартом у 3 класі.

                                      (Завуч з НР- Пойда Н.М.)

3. Оновлення змісту освіти Включення до переліку навчальних предметів предмет «Я у світі», особливості його викладання.   (Голова МО –Гойдаш В.І.)  

4. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в початкових класах  у 2014-2015 н.р.  ( Члени МО )

5. Обговорення й затвердження плану роботи МО вчителів початкових класів на 2014 – 2015 н.р.  ( Члени МО )     

6. Різне. Рекомендації щодо проведення першого уроку.   ( Вчитель  3-А  класу   Петюшка К.І.)  

                                          ІІ засідання  Вересень-Жовтень

Тема. Важливість формування графічної культури учнів  у навчально-виховному процесі школи . Відкритий урок – як засіб обміну досвідом

1. Погодження календарних планів на  І семестр. ( Завуч з НР- Пойда Н.М.)

2. Складання графіка взаємовідвідування уроків учителів.  ( Голова МО   Гойдаш В.І )

3. Про обсяг і характер домашніх завдань.                       

4. Програмно-методичне забезпечення початкової школи.   (Завуч з НР- Пойда Н.М.)

5. Формування графічної культури першокласників на засадах особистісно – орієнтованої педагогіки.   ( Вчителі 1 кл. )

6. Огляд учнівських зошитів: дотримання єдиних вимог до ведення зошитів.  ( Вчителі 2 – 3 класів )

7. Підготовка і участь учнів у конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика.Добір завдань для шкільного туру.  (   Вчителі 2 – 4 класів )

                                     ІІІ засідання  Листопад -  Грудень

Тема. Збереження здоров’я дітей – найважливіший аспект діяльності початкової школи. Тиждень початкової школи.

1. Обмін досвідом «Збереження здоров’я дітей – наважливіший аспект діяль -ності школи». Рухливі перерви.  ( Члени МО )

2. Відвідування, обговорення уроків фізичного виховання.    (  Вчителі  )

3. Особливості викладання навчального предмету «Я у світі».  (Вчителі  3 класів )

4. Підготовка та проведення тижня початкових класів:

а)затвердження плану проведення тижня;

б)підготовка і проведення відкритих уроків;

в)підготовка і проведення виховних заходів;

г). проведення шкільних олімпіад з української мови (2-4кл.), математики (2-4кл.), природознавство (3-4кл.),

д)підведення підсумків.    ( Вчителі 1 – 4 класів )

5. Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр. ( Вчителі 1 – 4 класів )

                                      ІV засідання    Лютий-Березень

Тема. Організація навчально – творчої діяльності молодших школярів на уроках літературного читання та навчання грамоти.

1. Аналіз художнього твору, як процесуальна основа творчості.Формування у учнів усвідомленого розуміння прочитаного.  (  Вчителі 2 класу )

2. Види навчально–творчої діяльності молодших школярів на уроках читання. (   Вчителі  3 класу )

3. «Вправи та   ігрові завдання для удосконалення навички читання.» ( Вчителі 1 класів )

4. Ознайомлення з графіком проведення державної підсумкової атестації у   4-х класах.

5. Затвердження текстів робіт для ДПА. Тексти для проведення річних контрольних робіт у 2-3 класах.  ( Члени МО )

                                                    V засідання       Травень

Тема. Підведення підсумків роботи МО за рік. Підготовка до педагогічної ради про переведення учнів до наступного класу.

1. Звіт про роботу МО. Визначення шляхів удосконалення робо-ти МО на наступний навчальний рік.  ( Голова МО   Гойдаш В.І ) 

2. Моніторинг навчальних досягнень учнів початкових класів за рік у кон-тексті їх особистісного росту(аналіз). Результати ДПА. (Голова МО   Гойдаш В.І )

3. Підготовка до педагогічної ради про переведення учнів до наступних класів, нагородження похвальними листами. ( Члени МО )

4. Заслуховування звітів «Мої педагогічні здобутки.»   ( Члени МО )

5. Різне.   ( Члени МО )