Голова методичного об'єднання Акіньшина Єва Степанівна

Методичне  об’єднання  вчителів  працюватиме  над  проблемою:  „ Впровадження ефективних освітніх педагогічних технологій в систему особистісно-орієнтованого навчання з метою створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти. Виховання особистості красою і силою художнього слова світової літератури".

СПИСОК   УЧИТЕЛІВ  СВІТОВОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

№  п/п

 

 

 

П.І.П.

Рік  народження

Педстаж

Категорія

 

Тема  для  поглибленого

вивчення

 

1.

Акіньшина Єва Степанівна

1945

36

Вища старший вчитель

Інтерактивні та інтегровані уроки як засіб поглиблення знань учнів та розвиток творчої особистості.

2.

Орос Лариса Олексіївна

1950

38

Вища старший вчитель

Забезпечення індивідуального розвитку особистості на основі поєднання спеціалізації та впровадження інновацій у навчально-виховний процес

3.

Перекрест Наталія Борисівна

1954

35

Вища старший вчитель

Урок літератури та естетичне виховання

4.

Дземюк Наталія Іванівна

1954

36

Вища старший вчитель

Розвиток особистості, творчих здібностей учнів, духовності на уроках російської мови та літератури на основі впровадження інновацій в учбовий процес.

5.

Цоцко Мар’яна Іванівна

1967

23

вища

 

Використання інтерактивних методів навчання на уроках світової літератури

6.

Дідик Тетяна Тарасівна

1973

18

вища

Розширення світогляду школяра, активізація самостійної діяльності учнів та розвиток їх творчих здібностей на уроках світової літератури.

ТЕМАТИКА  ЗАСІДАНЬ  МО

І  ЗАСІДАННЯ СЕРПЕНЬ

ТЕМА.  Методика  викладання  російської та світової та російської  літератури  -  нові  підходи.

МЕТА.  Основні  вимоги  до  сучасного  уроку  з    літератури,  завдання  словесників  у  новому  навчальному  році   

Зміст

Відповідальні

1.

Аналіз  роботи  методичного  об’єднання  за  минулий  навчальний  рік

Голова МО

2.

Аналіз  програми зі світової  та російської літератури,  опрацювання  пояснювальних  записок

Пойда Н.М.

Члени МО

3.

Підготовка  до  шкільної  та  міської  олімпіад  юних  філологів

Члени  МО

4.

Затвердження  плану  роботи  методоб’єднання  на  2014-2015  навчальний  рік

Члени  МО

5.

Календар  пам’ятних   дат  на  2014-2015  навчальний  рік,  огляд  новин  художньої  та  науково-методичної  літератури

Цоцко М.І.

6.

Інформація  вчителів  про  надання  допомоги  молодим  словесникам

Орос Л.О.,

Акіньшина Є.С.

ІІ  ЗАСІДАННЯ

     ЛИСТОПАД

                            ТЕМА.  Формування  національної  гордості,  патріотизму  при  викладанні  світової та російської  літератури,  у  позакласній  роботі

МЕТА.  Пошуки  нових  форм  виховання  в  учнів  національної  гордості,   патріотизму  на  уроках  світової  літератури,  у  позакласній  роботі

Зміст

Відповідальні

1.

Виступ   (з  даної  теми)

Акіньшина Є.С. 

2.

Обмін думками,  досвідом

Члени  МО

3.

Огляд  новин  методичної  літератури,  що  порушують  розглянуті  проблеми

Дідик Т.Т.

4.

Відвідування  і  обговорення  відкритих  уроків  з  названої  теми

Члени  МО

5.

Круглий  стіл  на  тему:  „Уроки  літератури  -  уроки  духовності”  (про  виховний  потенціал  цих  уроків)

Члени  МО

6.

Творчий  звіт   Акіньшиної Є.С.

Члени  МО

7.

Обговорення  плану  проведення  Тижня  світової літератури

Члени  МО

ІІІ  ЗАСІДАННЯ  БЕРЕЗЕНЬ

ТЕМА.  Форми  співробітництва  учителя  і  учнів  у  процесі  навчання.  (Бесіда  за  круглим  столом).

Зміст

Відповідальні

1.

Виступ  з  даної  теми.

Орос Л.О.

2.

Обмін  досвідом,  думками.

Відвідування  і  обговорення  відкритих  уроків

Члени МО

3.

Огляд  новинок  художньої  та  методичної  літератури.

Орос Л.О.

4.

Про  шляхи  підвищення  мовноїкультури  учнів.  (Творчий  обмін  досвідом).

Члени  МО

5.

Результати  проведення  І  та  ІІ  етапів

Всеукраїнської  олімпіади  із зарубіжної літератури

Дземюк Н.І.

ІV  ЗАСІДАННЯ   ТРАВЕНЬ

ТЕМА.  Проблемне  викладання  світової  та російської літератури.  Різні  види  творчих  робіт.

МЕТА.  Пошуки  нових  шляхів  підвищення  ефективності  уроку,  проблемного  викладання    літератури 

 

Зміст

Відповідальні

1.

Обмін  думками,  досвідом

Члени  МО

2.

Відкриті  уроки  з  даної  теми

Акіньшина Є.С.

3.

Наслідки  перевірки  техніки  читання  учнів

5-х  класів

Акіньшина Є.С.,

Цоцко М.І.

4.

Про впровадження інноваційних методів у процесі навчання

Пойда Н.М.

5.

Огляд  новин  методичної  літератури  з  даної  теми

Дземюк Н.І.

6.

Наслідки  проведення  контрольних  робіт  за  ІІ  семестр

Пойда Н.М.

7.

Підведення підсумків роботи МО.

Голова МО