2 квітня 2015 року на базі нашого закладу відбулось міське засідання МО вчителів образотворчого мистецтва на тему "Формування у школярів мистецьких компетентностей у процесі художньої діяльності шдляхом набуття власного досвіду" Вчителі слухали доповідь вчителя образотворчого мистецтва нашого закладу Мельник О.В. на тему "Емоційно-естетичний розвиток дітей під час практичної роботит на уроках образотворчого мистецтва" та брали активну участь у майстер-класі вчителя з виготовлення пасхальної листівки у техніці мармурування паперу.

                                                 27 грудня  2016 року у НВК «Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І –ІІ ступенів» проведено педагогічні читання  на тему: «Компетентнісний підхід ─  переорієнтація з процесу на результат».

      Педагогічні читання ставили за  мету:   

  • обгрунтувати актуальність компетентнісного підходу  до підготовки випускників навчального закладу у системі середньої освіти;
  • розмежувати зміст понять «компетенція» та «компетентність»;
  • сприяти чіткому усвідомленню учасниками навчально-виховного процесу дидактичної специфіки, закладеної в поняття «компетентність» як педагогічної категорії, яку  можна характеризувати як певний етап в освітньому процесі, так і його кінцевий результат ─ результат освіти;
  • дослідити сутність, історію виникнення, реалізацію компетентнісного підходу в освіті як основного напряму її модернізації.

                        А основними завданнями педагогічні читання визначили:

       сформувати громадянина, спроможного до гнучкої зміни способів і форм життєдіяльності, формувати ключові компетентності, що відповідають основним видам діяльності громадянина. Учити учнів навчатися, виробити потребу в навчанні упродовж життя. Навчити людину використовувати отримані знання у своїй практичній діяльності ─ професійній, громадсько-політичній, побутовій.

            Здійснити  переорієнтацію з процесу на результат освіти в діяльнісному вимірі; зміцнити акцент з накопичування нормативно-визначених знань, умінь і навичок на формування й розвиток в учнів здатності практично діяти, застосовувати досвід успішних дій у конкретних ситуаціях, формувати уміння застосовувати компетентності в навчанні та житті.

Реалізація компетентнісного підходу на уроках французької мови

Формування ключових компетентностей учнів на уроках математики

Викортстання інноваційних технологій на уроках історії, як засіб формування предметних компетентностей

Компетентнісний підхід у навчанні фізики на основі впровадження технології розвитку критичного мислення

Упровадження компетентісно-орієнтованого підходу на уроках української мови та літератури