Голова методичного об'єднання Глушко Вікторія Володимирівна

Проблемне питання міського методичного об`єднання вчителів української мови і літератури:

    «Формування компетентної особистості шляхом особистісно орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу в сучасних умовах».

Педагогічне проблемне питання  закладу :

«Підвищення рівня НВП шляхом впровадження освітніх інноваційних технологій на засадах особистісно-орієнтованого навчання та виховання школярів».

Виховна проблема закладу;

« Виховання гармонійно-розвиненої, високоосвіченої, соціально-активної  та  національно свідомої людини».

Проблемне питання  вчителів  української мови і

літератури  :

« Впровадження інноваційних форм і методів навчання на уроках української мови та літератури з метою виховання творчої активності школярів».

Склад ШМО

N п/п

        ПІП   вчителя

Наванта-

ження

Кваліфікаційна категорія,звання

Педагогіч

ний стаж

1.

      Глушко

Вікторія  Володимирівна

21

вища,

«Старший вчитель»

 

19

2.

    Лівак

Моніка  Лайошівна

20-21

Вища

«Старший вчитель»

17

3.

     Рурич

Романа Федорівна

4

Вища

«Старший вчитель»

25

4.

     Глеба

Маргарита  Олександрівна

22

Вища

18

 Тематика засідань методичного об'єднання

на 2014/2015 навчальний рік

                                                                                                                I  ЗАСІДАННЯ

                                                                                                               СЕРПЕНЬ

ТЕМА: Методиці викладання мови та літератури – нові підходи

МЕТА: Основні вимоги до сучасного уроку з української мови та літератури,    завдання словесників у новому навчальному році

№ п/п

                                     Зміст

Відповідальні

1.

Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в 2014-2015 н. р.

Керівник МО

2.

Обговорення плану роботи методоб`єднання та календарних планів на 2014-2015 н. р.

Керівник МО

3.

Опрацювання критеріїв оцінювання знань, умінь та навичок учнів з української мови та літератури

Керівник МО

4.

Календар пам`ятних дат на 2014-2015 н. р., огляд новин художньої та науково-методічної літератури

Бібліотекар

5.

Надання взаємодопомоги при цьогорічній атестації.

Керівник МО

  

                                                                                                              II ЗАСІДАННЯ

                                                                                                               ЖОВТЕНЬ

Тема: Проблемне викладання української мови та літератури

Мета: Пошуки нових шляхів підвищення ефективності уроку, проблемного викладання мови та літератури

 

№ п/п

                                      Зміст

Відповідальні

1.

Виступ з даної теми. Обмін думками, досвідом

Вчителі ШМО

2.

Моніторинг діагностичних контрольних робіт з української мови для учнів 10-их, 5-их класів

Керівник МО

3.

Підготовка до педради «Педагогічне співробітництво – реальний шлях підвищення якості знань для учнів з низьким рівнем навченості»

Вчителі ШМО

                                                                                                                                III ЗАСІДАННЯ

                                                                                                                 ЛИСТОПАД

ТЕМА: Застосувати інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення мотиваційного забезпечення уроків укр. мови  та літератури

№ п/п

                                          Зміст

Відповідальні

1.

Виступ з даної теми. Обмін думками, досвідом

Глеба М. О., Лівак М.Л.. Рурич Р. Ф.

2           .         

Робота з самоосвітньої діяльності щодо проблемної теми школи

Керівник МО

3.

Результати проведення I та II етапів Всеукраїнської олімпіади юних філологів, конкурсів.

Пойда Н. М.

заст. дир. з НМР

IV ЗАСІДАННЯ

                                                                                                                                                             СІЧЕНЬ

ТЕМА: Форми співробітництва учителя і учнів у процесі навчання.

            (Бесіди за круглим столом)

№ п/п

                                            Зміст

Відповідальні

1.

Виступ з даної теми. Обмін досвідом, думками.

Глушко В.В.

2.

Про шляхи підвищення орфографічної грамотності учнів. (творчий обмін досвідом)

Вчителі ШМО

3.

Про результати перевірки ведення зошитів з української літератури (9-11кл.)

Пойда Н. М.

заст. дир. з НМР

4.

Участь вчителів у шкільних  конкурсах

Керівник МО

5.

Виконання навчальних планів і програм у I семестрі.Обговорення завдань та календарних планів на ІІ семестр

Керівник МО

                                                                                                                     V ЗАСІДАННЯ

                                                                                                                    БЕРЕЗЕНЬ

ТЕМА: Формування національної гордості, патріотизму при викладанні української мови та літератури, у позакласній роботі

МЕТА: Пошуки нових форм виховання в учнів національної гордості, патріотизму  на уроках української мови та літератури, у позакласній роботі

№ п/п

                                    Зміст

Відповідальні

1.

Відвідування та обговорення уроків української літератури з даної теми

Глушко В.В.,

Глеба М. О., Лівак М.Л.. Рурич Р. Ф.

2.

Підготовка до проведення предметного тижня

Керівник,

члени МО

3.

Підготовка до Декади педмайстерності та Декади молодого спеціаліста (формування графіка відкритих уроків та заходів)

Глушко В.В.,

Глеба М. О., Лівак М.Л.. Рурич Р.

                                                                                                                       VI ЗАСІДАННЯ

                                                                                                                      ТРАВЕНЬ

ТЕМА: Підведення підсумків роботи

№ п/п

Зміст

Відповідальні

1.

Творчий звіт методичного об`єднання

Керівник МО

2.

Якість роботи

Пойда Н.М.

3.

Виконання навчальних планів і програм у II семестрі

Вчителі-предметники 

Проходження атестації з присвоєнням категорій

 

N

п/п

 

ПІБ вчителя

Кваліфі-

каційна категорія

 

Звання

Рік прис-воєння

Рік підтверд-ження

 

Нагороди

1.

 Глушко

Вікторія Володимирівна

вища

«старший

 

вчитель»

2011

2016

Грамота ОДА (2009, 2011 р.)

2.

Лівак Моніка Лайошівна

 вища

«старший

 

вчитель»       

     

2014

2019

Грамота ОДА (2009)

3.

Рурич Романа Федорівна

вища

«старший

 

вчитель»

     

2014

 2019

Грамота ОДА (2009)

4.

Глеба Маргарита Олександрівна

 вища

 

      _

2014

 2019

Грамота ОДА (2009)