Головна » 2017 » Листопад » 9 » Олімпіада з історії УЗОШ №9
11:40
Олімпіада з історії УЗОШ №9

Завдання І етапу шкільної олімпіади з історії , 8 клас

 1. І. Оберіть одну правильну відповідь

1. Позначте рік укладання Люблінської унії.

а) 1569 р.; б) 1570 р.; в) 1571 р.; г) 1572 р.

2. Позначте назву багатогалузевого товарного феодального господарства в ХVІ ст., що ґрунтувалося на праці селян-кріпаків

а) латифундія; б) дворище; в) фільварок; г) маєток.

3. Позначте документ, за яким у ХVІ ст. на українських землях було запроваджено кріпацтво

а) Привілей Казимира ІV;

б) „Устав на волоки”;

в) Третій Литовський статут;

г) Перший Литовський статут.

4. Позначте прізвище діяча церкви, прихильника унії православної та римо-католицької церкви

а) І. Потій; б) Г. Балабан; в) А. Торунь; г) М. Копистянський.

5. Позначте рік і місто, де Біблію вперше було надруковано східнослов’янською книжною мовою

а) 1574 р., м. Львів; б) 1578 р., м. Острог; в) 1579 р., м. Дермань; г) 1581 р., м. Острог.

6. Кревська унiя Польщi та Литви була укладена:
а) 1365
; б) 1375; в) 1385; г) 1395р.
7. Морський шлях до Iндії вiдкрив:
а) Б.
Дiаш ; б) В.да Гамма; в) Ф.Магеллан.

8. Визначте подію, яка відбулася в 1492 році:

а) перша кругосвітня подорож;

б) відкриття західного шляху в Індію;

в) відкриття Америки Колумбом;

г) завоювання Мексики й Перу.

9. Визначте назву, яку одержали відкриті землі.

а) Старий Світ;

б) Новий Світ;

в) Західний Світ;

г) Східний Світ.

10. Установа, яка зберігає кошти вкладників, надає кредити та є посередником у платежах та грошових розрахунках клієнтів:

а) ярмарок; б) біржа; в) капітал; г) банк.

ІІ. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

11. Установіть відповідність між подіями та датами.

А Установлення в Речі Посполитій Григоріанського календаря 1 1603 р.;

Б заснування Київського братства 2 1582 р.;

В заснування у Львові Успенського братства 3 1615 р.;

Г Берестейська унія 4 1586 р.;

5 1596 р.

12. Співвіднесіть дати та події.

А 1498 р.; 1. Перша кругосвітня подорож Ф.Магеллана

Б 1487 р.; 2. відкриття Х Колумбом Нового Світу

В 1519—1522 рр. 3. відкриття сморського шляху в Азію Васко да Гамою

4. подорож Бартоломеу Діаша

13. Встановіть хронологічну послідовність.

А Завоювання імперії ацтеків;

Б відкриття морського шляху в Індію;

В завоювання імперії Великого Інки;

Г відкриття Нового Світу;

Д перша навколосвітня подорож.

Завдання ІІІ. Дайте розгорнуту вiдповiдь

Польський король Сигізмунд ІІ Август у виданому 6 червня 1569 р. привілеї про повернення до складу Польщі Київщини наголошував: „Київ був і залишається головою і головним містом Руської землі, а вся Руська земля з давніх часів, починаючи від предків наших королів польських, була приєднана разом з іншими першими частинами (Підляшшям, Волинню і Брацлавщиною— авт.) до Польської корони”. Чи поділяєте ви висловлену точку зору? Наведіть факти, які підтверджують вашу думку.

 

Оцінювання завдань 1-го етапу шкільних олімпіад з історії 8 клас

Завдання І Кожна правильна відповідь — 1 бал;

Неправильна відповідь — 0 балів;

Всього: 10 балів.

Завдання ІІ Кожна правильна відповідь — 2 бали;

Неправильна відповідь — 0 балів;

Всього: 6 балів.

Завдання ІІІ Відповідь оцінюється від 0 до 5 балів

Всього: 5 балів.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати — 21 бал

 

 

 

Завдання І етапу шкільної олімпіади з історії , 11 клас

І. Оберіть одну правильну відповідь

1. Коли німецько-фашистські загарбники остаточно окупували територію України?

А 22 червня 1941 р. Б 19 вересня 1941 р. В 12 травня 1942 р. Г 22 липня 1942 р.

2. Як називається регіон, приєднання якого завершило процес формування території сучасної України?

А Східна Галичина Б Північна Буковина В Закарпаття Г Крим

3. Укажіть місце розстрілу польських військовослужбовців радянськими військами у квітні— травні 1940 р.?

А Бабин Яр Б Береза-Картузьський табір В Катинський ліс під Смоленськом Г під Львовом

4. Позначте назву гiтлерiвської директиви № 21.
А Пакт Молотова—Рiббентропа Б Генеральний план „Ост” В „Сталевий пакт” Г План „Барбаросса”

5. Позначте конференцію, на якій ключовим було питання про відкриття Другого фронту.
А Московська Б Тегеранська В Кримська Г Потсдамська

6. Позначте прізвище німецького воєначальника, який потрапив у радянський полон пiд Сталінградом.
А Ф.Паулюс Б В.Леєб В Ф.Бок Г Г.Рундштедт

7. Укажіть прізвище командувача Першим Українським фронтом.

А М.Ватутін Б І.Конєв В Р.Малиновський Г Ф.Толбухін.

8. Коли відбулося форсування Дніпра?

А вересень—листопад 1943 р. Б листопад—грудень 1943 р.

В грудень 1943 р.—січень 1944 р. Г лютий—березень 1944 р.

9. Позначте назву політичного курсу, проголошеного Ф.Д.Рузвельтом у 1993 р.

А „Нові рубежі” Б „Справедливий курс” В „Новий курс” Г „Демократичний курс”

10. Позначте рік прийняття плану Дауеса.

А 1922 р. Б 1923 р. В 1924 р. Г 1925 р.

11. Які з перелічених подій відбулися на території УРСР під час Другої світової війни у 1943— 1944 рр.?

1) Курська битва

2) рейд партизанських загонів С.Ковпака від Путивля до Карпат

3) Сталінградська битва

4) Третій Надзвичайний збір ОУН

5) битва за Дніпро

6) танкова битва в районі міст Луцьк— Рівне— Дубно— Броди

7) оборона Севастополя.

А 1,3,5,7

Б 2,4,5,6

В 2,3,6,7

Г 1,4,5,7

ІІ. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

12. Установіть послідовність подій.

А початок окупації України німецько-фашистськими військами

Б визволення України від німецько-фашистських загарбників

В створення ОУН

Г загибель Р.Шухевича

13. Розташуйте події Другої свiтової вiйни в хронологiчнiй послiдовностi.
А Захоплення Францiї нiмецькими вiйськами
Б Напад нiмецьких вiйськ на
Данiю
В
Напад нiмецьких вiйськ на Польщу
Г Уведення радянських вiйськ на територiю Захiдн
ої України

14. Установіть відповідність між ознаками та особами.

1 Один з авторів „Акта проголошення відновлення А М.Кирпонос

Української держави” в 1941 р. Б Я.Стецько

2. Єпископ, який був ініціатором „воз’єднання УГКЦ” В В.Кубійович

із православ’ям, ліквідації Берестейської церковної унії Г С.Ковпак

3. Командувач Південно-Західного фронту в 1941 р. Д Г.Костельник

4. Керівник Українського центрального комітету єдиної легальної організації на окупованих територіях у роки

Другої світової війни

15. Дайте розгорнуту відповідь.

Розкрийте причини розгортання радянського руху Опору. Схарактеризуйте етапи його розвитку.

 

Оцінювання завдань 1-го етапу шкільних олімпіад з історії 11 клас

Завдання 1- 11 Кожна правильна відповідь — 1 бал;

Неправильна відповідь — 0 балів;

Всього: 11 балів.

Завдання 12-14 Кожна правильна відповідь — 2 бали;

Неправильна відповідь — 0 балів;

Всього: 6 балів.

Завдання 15 Відповідь оцінюється від 0 до 5 балів

Всього: 5 балів.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати — 22 балів

 

 

ЗАВДАННЯ 1-ГО ЕТАПУ ШКІЛЬНОЇ ОЛІМПІАДИ З ІСТОРІЇ, 10 КЛАС

 

 1. Коли і де було створено Українську радикальну партію?

 1. 1904 р., Київ; б) 1900 р., Львів; в) 1902 р., Харків; г) 1901 р., Катеринослав

 1. Який термін відповідає визначенню: „ Колективне прохання, яке подається у письмовому вигляді у вищі органи державної влади, — це …“?

а)Маніфест; б) Декрет; в) Петиція; г) Указ

 1. Перша світова війна закінчилася:

 1. у липні 1918 р.;

 2. у листопаді 1918 р.;

 3. у жовтні 1918 р.

 1. Конфлікт, який став приводом початку Першої світової війни, відбувся:

 1. у Відні; б) у Сараєво; в) у Парижі

 1. До складу Троїстого блоку не входила країна:

 1. Німеччина; б) США.

 1. Позначте дату битви на річці Марні.

 1. 5— 12 вересня 1914 р.;

 2. 20 серпня — 24 вересня 1914 р.;

 3. 6 серпня — 13 вересня 1914 р.;

 4. 17 серпня — 14 вересня 1914 р.

 1. Коли цар Микола ІІ підписав закон про реформування земельних відносин?

 1. 1906 р.; б) 1909 р.; в) 1908 р.; г) 1910 р.

 1. Уперше танки були використані у битві біля річки:

 1. Марна; б) Сомма.

 1. Встановіть послідовність виникнення українських політичних партій та громадських об‘єднань.

 1. Українська радикальна партія;

 2. Товариство українських поступовців;

 3. Революційна українська партія;

 4. Українська соціал-демократична партія.

 1. Установіть відповідність між іменами та подіями, з якими вони були пов‘язані.

 1. Г.Вакуленчук 1. повстання селян на Сумщині;

 2. Б.Жаданівський 2. повстання моряків у Севастополі;

 3. П.Шмідт 3. повстання селян у Великих Сорочинцях;

 4. Г. Безвіконний 4. повстання на панцернику „Князь Потьомкін-Тавричеський“

5. повстання солдат у Києві.

 1. Дайте визначення понять: репарації, світова війна, революція, маніфест.

 2. Дайте розгорнуту відповідь

 1. Назвіть причини Першої світової війни.

 2. Як вплинули революційні події 1905-1907 рр. на розвиток національного руху в Україні?

 

Оцінювання завдань 1-го етапу шкільних олімпіад з історії 10 клас

Завдання 1-8 Кожна правильна відповідь — 1 бал;

Неправильна відповідь — 0 балів;

Всього: 8 балів.

Завдання 9-10 Кожна правильна відповідь — 2 бал;

Неправильна відповідь — 0 балів;

Всього: 4 бали.

Завдання 11 Кожна правильна відповідь — 1 бал;

Неправильна відповідь — 0 балів;

Всього: 4 бали.

Завдання 12 Кожна відповідь оцінюється від 0 до 5 балів

Всього: 10 балів.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати — 26 балів

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 1-ГО ЕТАПУ ШКІЛЬНОЇ ОЛІМПІАДИ

З ІСТОРІЇ, 9 КЛАС

Завдання І. Тести: Вкажіть правильну відповідь.

 1. Українські землі наприкінці ХVІІІ— на початку ХІХ ст. входили до складу:

 1. Російської імперії, Речі Посполитої, Туреччини;

 2. Російської імперії, Австрійської імперії;

 3. Австрійської імперії, Російської імперії та Туреччини.

 1. „ Декларація прав людини “ була ухвалена Установчими зборами Франції у:

 1. 1789 р.; б) 1790 р.; в) 1791 р.

 1. Вкажіть подію, що відбулася 10 серпня 1792 року:

 1. повалення монархії у Франції;

 2. відкриття Законодавчих зборів;

 3. встановлення якобінської диктатури.

 1. Укажіть, яка суспільна верства відіграла провідну роль у пробудженні національного життя на західноукраїнських землях.

 1. селянство;

 2. міщанство;

 3. греко-католицьке духовенство;

 4. українська шляхта.

 1. Національний Конвент проголосив Францію республікою:

 1. 01.10.1791 р.; б) 22.09.1792 р.; в) 15.03. 1793 р.

 1. Хто з українських гетьманів найдовше тримав булаву?

 1. Б.Хмельницький;

 2. І. Мазепа;

 3. Д. Многогрішний;

 4. К. Розумовський.

Завдання ІІ. Розкрийте зміст понять:

 • національно-визвольна війна - ……….

 • гетьманство - …….

 • просвітництво - …….

 • тотальний терор - ……

Завдання ІІІ. Встановіть відповідність.

 1. Дантон 1) лідер „шалених“;

 2. Марат 2) один з лідерів „крайніх“ якобінців;

 3. Робесп‘єр 3) голова Комітету громадського порятунку;

 4. Шомет 4) лідер „поміркованих“ якобінців, міністр юстиції;

 5. Жак Ру 5) якобінець, видавець газети „Друг народу“.

Завдання ІV. Дайте розгорнуту відповідь.

 1. Змалюйте історичний портрет Наполеона Бонапарта.

 2. Коли розпочинається і якими характерними рисами визначається академічний етап українського визвольного руху

 

Оцінювання завдань 1-го етапу шкільних олімпіад з історії 9 клас

Завдання І. Кожна правильна відповідь — 1 бал;

Неправильна відповідь — 0 балів;

Всього: 6 балів.

Завдання ІІ. Кожна правильна відповідь — 1 бал;

Неправильна відповідь — 0 балів;

Всього: 4 бали.

Завдання ІІІ. Кожна правильна відповідь — 1 бал;

Неправильна відповідь — 0 балів;

Всього: 5 балів.

Завдання ІV. Кожна відповідь оцінюється від 0 до 5 балів

Всього: 10 балів.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати — 25 балів

 

 

Переглядів: 315 | Додав: hherur13 | Рейтинг: 0.0/0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]