Головна » 2017 » Листопад » 9 » Олімпіада з правознавства УЗОШ №9
11:38
Олімпіада з правознавства УЗОШ №9

ЗАВДАННЯ 1-ГО ЕТАПУ ШКІЛЬНОЇ ОЛІМПІАДИ З ПРАВОЗНАВСТВА, 10 КЛАС

1 Визначте,яке з наведених понять характеризує форму державного правління.

а) імперія б) федерація в) республіка г) демократія

2 Укажіть ознакою якого політичного режиму є концентрація влади в руках одного чи кількох державних органів.

а)тоталітарного б) демократичного в) авторитарного г) консервативного

3 Укажіть,яка теорія пояснює появу держави як результат розвитку шлюбно - сімейних відносин та поширення на все суспільство.

а) договірна б) психологічна б) патріархальна в) марксистська

4 Установіть тип республіки за наведеною характеристикою.

«Главою держави є президент,який обирається здебільшого парламентом. Парламент домінує в системі органів державної влади .він формує уряд,який несе відповідальність лише перед парламентом.»

а) парламентсько-президентська б) парламентська

в)президентська г) президентсько-парламентська

5 Укажіть обставину ,яка виключає юридичну відповідальність у наведеній ситуації.

«Водій вантажівки,побачивши дівчину ,яка вибігала на дорогу просто перед ним,щоб уникнути зіткнення,різко змінив напрямок руху та зіткнувся з легковим автомобілем.»

а)крайня необхідність б) необхідна оборона в) випадковий ризик г)уявна оборона

6 Назвіть елементи складу правопорушення:

А) суб’єкт,об’єкт,зміст

Б) галузь,інститут,норма права

В)суб’єкт,суб’єктивна сторона,об’єкт,об’єктивна сторона

Г) гіпотеза, диспозиція,санкція

7 Згідно Конституції України гарантом дотримання прав і свобод людини та громадянина є:

А) Президент України б) уповноважений Верховною Радою України з прав людини

В) Премєр -міністр України г) народні депутати

8 Найвищою судовою інстанцією у системі судів загальної юрисдикції є:

А) Апеляційний суд України б) Конституційний суд України

В) Верховний суд України г) Президент України

9 Громадяни при укладенні трудового договору має подати такі документи:

А) тільки паспорт або свідоцтво про народження

Б) трудову книжку,а за відсутності-довідку про місце проживання, паспорт .медичну картку

В) паспорт ,свідоцтво про народження,трудову книжку,документ про освіту

Г) паспорт, трудову книжку, а в окремих випадках документ про освіту

10 Заповніть таблицю: «Види робочого часу».( 6 балів)

Види робочого часу

Тривалість робочого часу

Для якої категорії працівників установлено

Скорочена тривалість робочого часу

 

 

Неповний робочий час

 

 

Нормальна тривалість робочого часу

 

 

 

11 Розвяжіть юридичну задачу: ( 10 балів)

Учень середньої школи Петренко,якому виповнилося 16 років .влаштувався на роботу до супермаркету. Адміністрація встановила йому робочий день тривалістю 6годин щоденно(36 годинна тиждень). Пропрацювавши 3 місяця ,Петренко звернувся до директора із заявою про надання щорічної відпустки тривалістю 31 календарний день. У наданні відпустки Петренку відмовлено і він звернувся до юрисконсульта за роз’ясненням своїх прав.

1)Яка тривалість робочого часу встановлена законодавством для неповнолітніх?

2) Який порядок надання щорічних відпусток неповнолітнім?

3) Яка повинна бути відповідь юрисконсульта?

12 Дайте розгорнуту вiдповiдь:
Класифiкацiя держав за їхньою формою.

Оцінювання завдань 1-го етапу шкільних олімпіад з правознавства, 10 клас

Завдання 1- 9 Кожна правильна відповідь — 1 бал;

Неправильна відповідь — 0 балів;

Всього: 9 балів.

Завдання 10 Кожна правильна відповідь — 6 бал;

Неправильна відповідь — 0 балів;

Всього: 6 балів.

Завдання 11 Відповідь оцінюється від 0 до 10 балів

Всього: 10 балів.

Завдання 12 Відповідь оцінюється від 0 до 10 балів

Всього: 10 балів.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати — 35 балів

 

Завдання 1-го етапу шкiльноi олiмпiади з правознавства, 9 клас

Завдання—І. Тести. Вкажiть правильну вiдповiдь.
1.Ознаки лержави:
а) наявнiсть обосiбленої територiї;
6) розвиток взамовигiдних економiчних зв’язкiв;
в) паявнiсть загальнодержавної власностi.
2. Вид державного правлiння:
а) демократичний; б) тоталiтарний; в) республiка: г) унiтарний; д)федерація
3. Яке поняття роэкриває дане визначення: „спосiб організації i здiйснення влади”?
а) функції держави; б) апарат держави; в)орган держави; г) форма держави.
4. Форма систематизацiї нормативно-правових актiв:
а) внесення закопопроекту; б) тлумачення правових норм; в) iнкорпорація;
г) оприлюднення: д) усунення прогалин у правi.
5. Вищу юридичну силу має:
а) Указ Президента; 6) закон; в) Постанова Кабiнету Мiнiстрiв; г) Постанова Верховної Ради.
6. Коли схвалено Конвенцiю про права дитини (рiк)-?
а) 1948; 6)1949; в) 1960; г) 1992; д) 1989.
7. Що означає Магдебурзьке право:
а) державне право перiоду середньовiччя;
б) норми, якi визначають кримiнальну вiдповiдальнiсть;
в) документ, шо регулює вiдношення купiвлi-продажу;
г) право мiського самоврядування й ринкових вiдносин у мiсгах.
8. Зовнiшнє упорядкування виданих нормативних актiв— це:
а) кодифiкацiя: б) iнкорпорацiя; в) консолiдацiя.
Завдання II. Роэкрийте змiст понять:
1 .Суверенiтет—... 2.Держава—... 3.Право—... 4.Форма державного устрою-...
5.Правовий прецедент—...
Завдання IIІ.

Пояснiть яка рiзниця мiж унiтарною i федеративною державами.
Завдання ІV. Роэв ‘яжіть задачу (з поясненням).
Визначте форму описаної держави:
Держава складається з 18 областей, кожна з яких має мiсцеве самоврядування. По всій країні діє Конституцiя, що має найвищу юридичну силу. Парламент складається з двох палат. Нижня обирається населенням всiєї країни, а верхня— призначається монархом, який в свою чергу призначає ще i уряд— мiнiстра, має право „вето” на акти парламенту, йому підконтрольні та пiдзвiтнi вся преса й телебачення.
Завдання V. Дайте розгорнуту вiдповiдь:
Класифiкацiя держав за їхньою формою.

 

Оцінювання завдань 1-го етапу шкільних олімпіад з правознавства, 9 клас

Завдання І Кожна правильна відповідь — 1 бал;

Неправильна відповідь — 0 балів;

Всього: 8 балів.

Завдання ІІ Кожна правильна відповідь — 2 бал;

Неправильна відповідь — 0 балів;

Всього: 10 балів.

Завдання ІІІ Відповідь оцінюється від 0 до 5 балів

Всього: 5 балів.

Завдання ІV Відповідь оцінюється від 0 до 5 балів

Всього: 5 балів.

Завдання V Відповідь оцінюється від 0 до 10 балів

Всього: 10 балів.

 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати — 38 балів

 

 

 

Переглядів: 637 | Додав: hherur13 | Рейтинг: 0.0/0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]